Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

Valeo szkoli studentów Politechniki Śląskiej

Jako wiodący producent oryginalnego wyposażenia samochodów, firma Valeo spełnia swoje obowiązki w zakresie edukacji kadr przyszłych pracowników rynku motoryzacyjnego. Jednym z takich działań była wizyta na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Studenci zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie kół dwumasowych oraz zespołów sprzęgłowych.

Firma Valeo zorganizowała spotkanie ze studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia, specjalności „eksploatacja pojazdów samochodowych”. Tematem tego szkolenia Valeo były techniczne  aspekty nowoczesnych konstrukcji układów napędowych pojazdów. Valeo jako wiodący producent kół dwumasowych i układów przeniesienia napędu posiada najbardziej aktualną wiedzę na temat rozwiązań stosowanych w obecnie produkowanych samochodach. Przekazaniem tej wiedzy zajął się szkoleniowiec firmy, Zbigniew Zieliński, który sam jest absolwentem Wydziału Transportu śląskiej uczelni.

W Valeo zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne w kształceniu przyszłych kadr rynku motoryzacyjnego jest uzupełnianie wiedzy książkowej informacjami praktycznymi pochodzącymi z rynku motoryzacyjnego – mówi Zbigniew Zieliński z Valeo – Po zakończeniu edukacji, studentom znającym aktualne trendy w technice motoryzacyjnej, z pewnością łatwiej będzie odnaleźć się na wymagającym, współczesnym rynku pracy.

Za pomoce dydaktyczne w czasie szkolenia Valeo posłużyły produkowane przez Valeo elementy sprzęgieł oraz kół dwumasowych. Omówiono ewolucję tych podzespołów na przestrzeni ostatnich lat oraz kwestie związane z ich eksploatacją. Dodatkowym elementem szkolenia było wskazanie często spotykanych w praktyce warsztatowej błędów, polegających na niewłaściwym doborze lub montażu części.

Spotkanie ze studentami odbyło się 9 grudnia 2019 r. i jest otwarciem cyklu, w ramach którego prowadzone będą specjalistyczne zajęcia dotyczące konstrukcji i eksploatacji pojazdów samochodowych, w tym także elektrycznych i autonomicznych. Motywacją dla uczestników szkoleń będą certyfikaty, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji przyszłych absolwentów uczelni na rynku pracy.

Valeo oprócz szkoleń stacjonarnych prowadzi także szkolenia techniczne online w formie przystępnych webinarów. Są one dostępne dla każdego za pośrednictwem Internetu.