ЛЕТ
Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

KWESTIE PRAWNE

KWESTIE PRAWNE

 KWESTIE PRAWNE

Ta strona została otwarta przez VALEO wyłącznie do celów informacyjnych. Nie wolno wykorzystywać do celów handlowych jakichkolwiek danych lub fragmentów jakichkolwiek danych podanych na tej stronie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody VALEO.
W związku z tym, prezentacje i treść zamieszczone na tej stronie stanowią dzieło własności intelektualnej należące do VALEO i jako takie chronione jest na mocy obowiązujących przepisów. Nie wolno kopiować i / lub powielać, w całości lub w części, niniejszej strony bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody of VALEO.
Nazwa marki VALEO, logo VALEO oraz wykorzystane hasła są, o ile nie określono inaczej, zarejestrowanymi znakami towarowymi. Jakiekolwiek powielanie, wykorzystanie i/lub zmodyfikowanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody VALEO stanowi naruszenie praw autorskich.
Rysunki, zdjęcia, obrazy, teksty, sekwencje wideo, z lub bez dźwięku oraz inne opublikowane na niniejszej stronie internetowej dokumenty podlegają przepisom prawa własności przemysłowej i/lub intelektualnej i jako takie stanowią własność VALEO lub strony trzeciej po udzieleniu firmie Valeo ograniczonej zgody na ich wykorzystanie.
W związku z tym jakiekolwiek powielanie, prezentowanie, adaptacja, tłumaczenie i/lub przekształcenie, w całości lub w części, lub przeniesienie na inną stronę jest zabronione.
Te elementy można kopiować do użytku prywatnego. Powielanie tych elementów, w całości lub w części, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody VALEO jest surowo zabronione, z wyjątkiem powielania na użytek działu prasowego VALEO.

 

Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, Warszawa
02-674 Polska
Tel. +48 22 440 53 01
Faks : +48 22 543 43 05

 

Dyrektor ds. publikacji
Valeo Service SAS
70 rue Pleyel
SAINT-DENIS CEDEX
93285
FRANCE
+33 (0)1 49 45 32 32

 

Web Hosting
Copyright Agent/Amazon Web Services
Amazon.com Legal Department
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108
(206) 266-4064
fax : (206) 266-7010
e-mail: copyright@amazon.com

 

Kredyty
Design, Creation: YouAnd
Development: Adyax

 

Zdjęcia
Fotolia / AdobeStock
Photothèque Valeo
 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Danych Osobowych/ Data Protection Statement and Privacy Notice

PLIKI COOKIES