Kwestie prawne

Kwestie prawne

Site publisher:

VALEO SERVICE
70, rue Pleyel
93285 SAINT DENIS
Simplified Joint Stock Company [SAS under French law] with a capital of: 12,900,000 Euros
Bobigny Trade and Companies Register: 306,486,408

 

 

Copyright Agent/Amazon Web Services

Amazon.com Legal Department

P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108

phone: (206) 266-4064

fax: (206) 266-7010

e-mail: copyright@amazon.com

 

 

Courier address:

Copyright Agent/Amazon Web Services

Amazon.com Legal Department

410 Terry Avenue North

Seattle, WA 98109-5210

USA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CNIL (French National Data Protection Agency) :

In accordance with the provisions of the Data Protection Act of 6 January 1978, all computer data relating to you is processed in a strictly confidential manner. You have the right to access, correct, and oppose the processing of your data. To do so you simply have to make a request to this effect online or by letter giving your: surname, first name and address.

PLIKI COOKIES

Po wejściu na stronę, a przed uzyskaniem dostępu do jej treści pojawia się następujący komunikat w postaci zamykanego okna:

"POUFNOŚĆ I PLIKI COOKIES
Kontynuując przeglądanie treści zawartych na tej stronie, akceptujesz zastosowane tu pliki cookies. Ich celem jest wprowadzenie udogodnień na stronie i kompilacja anonimowych danych statystycznych na temat wejść."

Przy korzystaniu ze strony zapisywane mogą być informacje dotyczące urządzenia użytkownika (komputer, tablet, smartfon itp.) w postaci pliku "cookies" - pliku instalowanego na terminalu użytkownika w oparciu o jego wybór co do plików cookies. Użytkownik może dokonać zmiany tego wyboru w dowolnym czasie.
 

PO CO STRONA TWORZY PLIKI COOKIES?

Tylko emitent pliku cookie może odczytać lub zmienić zawarte w nim informacje.
Kiedy użytkownik łączy się ze stroną, VALEO SERVICE może, wg wyboru użytkownika, instalować na jego terminalu różne pliki cookies pozwalające VALEO SERVICE rozpoznać wykorzystywaną na terminalu wyszukiwarkę w okresie ważności danego pliku cookie. Pliki cookie stosowane przez VALEO SERVICE wykorzystywane są do poniższych celów, wg wyboru użytkownika, w zależności od ustawień oprogramowania wyszukiwarki użytej do wejścia na stronę, które użytkownik może w dowolnym czasie podać VALEO SERVICE.
Pliki cookies stosowane przez VALEO SERVICE wykorzystywane są do:

 

 

  • zbierania danych statystycznych i pomiaru natężenia odwiedzin na stronie, jak i korzystania z różnych cech strony (odwiedzane sekcje, treści oraz wybierane ścieżki), co pozwoli na oferowanie bardziej intersujących treści oraz stworzenie strony jeszcze bardziej przyjaznej użytkownikowi
  • dostosowanie prezentacji strony do preferencji wyświetlania odwiedzającego (język, rozdzielczość, system operacyjny itp.) wg narzędzi do wyświetlania lub odczytu zawartych w terminalu.

Pliki cookies użyte na stronie przez osoby trzecie:

Zamieszczenie i zastosowanie plików cookies przez osoby trzecie podlega polityce prywatności tychże osób. VALEO SERVICE podaje znane sobie informacje o celu zastosowania plików cookies oraz o sposobach dokonywania wyboru co do plików cookies poprzez aplikacje osób trzecich zintegrowane ze stroną:

VALEO SERVICE może zawrzeć aplikacje osób trzecich na swojej stronie. Aplikacje takie umożliwiają dzielenie się treścią strony z innymi osobami lub informowanie innych osób o uwagach lub opiniach użytkownika na temat treści strony. Dzieje się tak np. w przypadku guzików "Udostępnij" / "Share" i "Polub" / "Like" w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp.

Sieć społecznościowa, która zamieszcza takie guziki aplikacji, może zidentyfikować użytkownika przy pomocy takiego guzika nawet wówczas, gdy użytkownik nie korzystał z tego guzika w czasie odwiedzin nas stronie. Taki typ guzika aplikacji może pozwalać danemu serwisowi na monitorowanie aktywności użytkownika na stronie, ponieważ konto użytkownika w serwisie społecznościowym zostało aktywowane na jego terminalu (sesja otwarta), kiedy nawigował on po danej stronie.

VALEO SERVICE nie ma kontroli nad procesem wykorzystywanym przez serwisy społecznościowe do pozyskiwania informacji dotyczących wyszukiwań na stronie ani nad posiadanymi przez nie danymi osobowymi. VALEO SERVICE zachęca użytkowników do zapoznawania się z polityką prywatności serwisów społecznościowych, aby poznać cel, w szczególności dotyczący reklamy, pozyskiwania danych dostępnych w trakcie korzystania z guzików aplikacji. Polityka ochrony danych musi w szczególności pozwalać użytkownikowi na dokonywanie wyboru co do sieci społecznościowych, w szczególności poprzez zmianę ustawień ich kont w każdym z takich serwisów.
 

WYBÓR UŻYTKOWNIKA CO DO PLIKÓW COOKIES

Użytkownik ma kilka możliwości zarządzania plikami cookies. Każda zmiana ustawień dokonana przez użytkownika może zmienić jego aktywność wyszukiwania w internecie oraz warunki dostępu do określonych usług wymagających korzystania z plików cookies.

Użytkownik może w dowolnym czasie wyrażać i zmieniać swe preferencje dotyczące plików cookies przy użyciu następujących metod.

Wybór, jaki daje użytkownikowi oprogramowanie jego wyszukiwarki:

Użytkownik może skonfigurować oprogramowanie wyszukiwarki tak, by pliki cookies były zapisywane na jego terminalu lub tak, by były odrzucane - albo systematycznie, albo w zależności od ich autora. Użytkownik może też skonfigurować swą wyszukiwarkę tak, by akceptacja lub domowa korzystania z plików cookies możliwa była zanim dany plik cookie zostanie zapisany na jego terminalu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji "Jak dokonywać wyboru w zależności od wyszukiwarki".

(a) Akceptowanie plików cookies
Zapisywanie plików cookies na terminalu zależy głównie od decyzji użytkownika terminalu. Może on nieodpłatnie wyrazić i zmienić swą decyzje w dowolnym czasie, dokonując wyboru spośród propozycji oferowanych przez oprogramowanie jego wyszukiwarki.

Jeżeli użytkownik zaakceptował zapisywanie plików cookie w swojej wyszukiwarce na swoim terminalu, pliki cookies zintegrowane ze stronami i z treścią, z jaką się zapoznawał, mogą być czasowo zapisywane w określonym miejscu na jego terminalu. Odczytać je może tylko użytkownik, korzystając ze swego terminalu.

(b) Odmowa
Jeżeli użytkownik nie zezwala na stosowanie plików cookies na swoim terminalu lub jeśli usunie jakieś pliki cookies ze swojego terminalu, nie będzie on w stanie korzystać z szeregu opcji niezbędnych do wyszukiwania w określonych sekcjach strony. Dzieje się tak, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do którejkolwiek z treści lub usług wymagających logowania. Dzieje się tak również w przypadku kompatybilności technicznej, kiedy VALEO SERVICE nie rozpoznaje rodzaju wyszukiwarki wykorzystywanej na terminalu, jej domyślnego języka i wyświetlania, lub kraju, z jakiego dany terminal uzyskuje połączenie z internetem.
Jeżeli wyszukiwarka jest ustawiona na odmowę wykorzystywania plików cookies na terminalu użytkownika, VALEO SERVICE nie przyjmuje odpowiedzialności za konsekwencje takiego ograniczenia w funkcjonowaniu usługi VALEO SERVICE wynikającego z niemożności przechowywania lub przeglądania plików cookies niezbędnych do funkcjonowania usługi, a odrzuconych lub usuniętych przez użytkownika.

(c) Jak dokonać wyboru w wyszukiwarce?
Każda wyszukiwarka ma inny sposób zarządzania plikami cookies i ich ustawieniami. Konfiguracja wyszukiwarki opisana jest w menu "Pomoc". Znajdują się tam informacje o tym, jak zmienić ustawienia cookies.


Wybór dokonywany jest przez użytkownika online, bezpośrednio na stronie VALEO SERVICE:

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przechowywania plików cookies przez VALEO SERVICE na jego terminalu danych w celu dokonywania pomiaru natężenia aktywności, może on kliknąć ten link dezaktywacyjny, co spowoduje zapisanie pliku cookie na jego terminalu przeznaczonym wyłącznie w celu dezaktywacji usług dotyczących aktywności użytkownika stosowanych przez VALEO SERVICE.

Uwaga: dezaktywacja wymaga pliku cookie. Jeżeli użytkownik usunie wszystkie pliki cookies zapisane na jego terminalu (przy pomocy wyszukiwarki), VALEO SERVICE nie będzie miało informacji o tym, że użytkownik wybrał taką opcję.

Jeżeli użytkownik udostępnia DANE TERMINALU INNYM OSOBOM

Jeżeli z terminalu korzysta kilka osób lub jeżeli jeden terminal ma kilka wyszukiwarek, VALEO SERVICE nie gwarantuje, że usługa skierowana do danego terminalu będzie faktycznie odpowiadać sposobowi korzystania z tego terminalu przez tego użytkownika, a nie przez innego użytkownika terminalu.
W takiej sytuacji udostępnianie terminalu danych innym osobom i konfiguracja ustawień wyszukiwarki w odniesieniu do plików cookies dokonywana jest przez użytkownika wg jego wyboru i na jego własną odpowiedzialność.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

VALEO SERVICE udostępnia tę stronę w celu dostarczenia informacji jej indywidualnym użytkownikom. Dane udostępnione na stronie (ani żadna ich część) nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody VALEO SERVICE. Prezentacja i treść niniejszej strony jako całość stanowi dzieło chronione obowiązującymi przepisami o ochronie własności intelektualnej, której właścicielem jest VALEO SERVICE. Zabrania się jej częściowego, jak i całościowego kopiowania i przedstawiania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody VALEO SERVICE. O ile nie określono inaczej, nazwa, logo i hasła reklamowe VALEO SERVICE są zarejestrowanymi znakami towarowymi VALEO SERVICE. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie i/lub dokonywanie zmian bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody VALEO SERVICE może stanowić naruszenie prawa autorskiego. Rysunki, fotografie, obrazy, teksty, sekwencje animowane - czy to z dźwiękiem, czy bez - oraz inna dokumentacja udostępniona na stronie objęta jest prawami własności przemysłowej i/lub intelektualnej i jest - w zależności od sytuacji - własnością VALEO SERVICE lub osób trzecich, które upoważniły VALEO SERVICE do korzystania z nich w ograniczony sposób. Wszelkie ich kopiowanie, prezentowanie, adaptowanie, tłumaczenie i/lub przekształcanie - częściowe lub całkowite - lub też przenoszenie na inne strony jest zabronione. Dozwolone jest kopiowanie różnych chronionych elementów wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie inne przypadki częściowego lub pełnego kopiowania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody VALEO SERVICE są surowo zabronione.

 

Narysowane, sfotografowane lub sfilmowane modele mogą mieć różne wykończenia, nazwy, wyposażenie lub akcesoria fakultatywne w zależności od kraju sprzedaży. Informacje zawarte na stronie nie są wiążące dla Valeo Service.

PODZIĘKOWANIA:

Projekt, autorstwo: YouAnd

Development: Adyax

PODZIĘKOWANIA ZA FOTOGRAFIE:

© Copyright VALEO SERVICE 2018

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze komunikaty podlegają prawu francuskiemu. Językiem komunikatów jest język francuski. W przypadku postępowania sądowego właściwe są sądy francuskie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji strony i komunikatów w dowolnym czasie. Zmiany i aktualizacje obowiązują użytkownika, który powinien regularnie wracać do tej sekcji w celu sprawdzenia aktualnych komunikatów.

Aby dopasować dla Ciebie odpowiednie treści, określ swój profil