Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

COVID-19 - informacje

Z uwagi na fakt, że COVID-19 (koronawirus) nadal wpływa na globalną społeczność, chcielibyśmy poinformować o krokach, które podjęliśmy w celu zapewnienia ciągłości biznesowej wszystkim naszym Klientom.

Drodzy Klienci,

Z uwagi na fakt, że COVID-19 (koronawirus) nadal wpływa na globalną społeczność, chcielibyśmy poinformować
o krokach, które podjęliśmy w celu zapewnienia ciągłości biznesowej wszystkim naszym Klientom.

W oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i lokalnych urzędników ds. Zdrowia rozszerzyliśmy nasz już
solidny plan ciągłości działania Valeo Service Eastern Europe o konkretne kroki związane z ryzykiem COVID-19.
Tak długo, jak sytuacja się rozwija, poprosiliśmy pracowników biurowych, aby ze względów bezpieczeństwa
pracowali z domu. Mamy do tego niezbędne narzędzia oraz przetestowaliśmy ten scenariusz w ramach naszego
planu ciągłości działania. Jesteśmy przygotowani do utrzymania wysokiej jakości sprzedaży i obsługi klienta, bez
wpływu na dotychczasowy sposób przyjmowania i realizacji Państwa zamówień oraz sposobów utrzymywania
kontaktu.

W przypadku operacji magazynowych i dystrybucji, podjęliśmy niezbędne rekomendowane środki ostrożności,
które mają na celu ograniczenie ekspozycji naszych pracowników oraz partnerów na ryzyko COVID-19.
Jednocześnie pragniemy potwierdzić pełną gotowość i zdolności do realizacji dostaw. Takie zapewnienie, na
podstawie ostatnich informacji o podjętych środkach ostrożności i ograniczeniach w transporcie, dostaliśmy
również od naszych przewoźników. Jednakże nałożone dodatkowe środki ostrożności w ramach przepływu
towarów między Państwami, mogą wpływać na wydłużenie standardowego czasu realizacji przewozu. W tym
względzie liczymy na Państwa zrozumienie ciężkiego do przewidzenia wpływu siły wyższej na skuteczność i
efektywność operacji transportowych.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że Państwo ze swojej strony podjęli również środki ostrożności, aby
zabezpieczyć ryzyko ekspozycji swoich pracowników na kontakt z osobami z zewnątrz. Zapewniamy, że
poinformowaliśmy wszystkich przewoźników o obowiązku dostosowania się do wymaganych przez Państwa
środków ostrożności. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na różnorodność podejmowanych działań oraz
dostępność środków, nie zawsze kierowcy posiadają wymagane wyposażenie. Prosimy o zrozumienie oraz
umożliwienie kierowcy skorzystania z wymaganych przez Państwa środków na miejscu, aby umożliwić bezpieczne
i skuteczne przekazanie towaru.

To niepewny czas dla wszystkich, a sytuacja zmienia się dynamicznie. Z tego względu będziemy na bieżąco
Państwa informować, gdyby w powyższych deklaracjach miała zajść jakakolwiek zmiana. Będziemy wdzięczni
równocześnie za niezwłoczną informację do naszego działu Obsługi Klienta o planowanych ograniczeniach
Państwa działalności w zawiązku z ogólna sytuacją.
Nasze myśli są skierowane do osób dotkniętych problemem COVID-19. Oddajemy hołd poświęceniu, wiedzy i
ciężkiej pracy pracowników służby zdrowia oraz życzymy wszystkim, aby ten ciężki czas jak najszybciej dobiegł
końca.

Z poważaniem,
Zespół Valeo Service Eastern Europe