ЛЕТ
Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

COVID-19 - informacje

Z uwagi na fakt, że COVID-19 (koronawirus) nadal wpływa na globalną społeczność, chcielibyśmy poinformować o krokach, które podjęliśmy w celu zapewnienia ciągłości biznesowej wszystkim naszym Klientom.

Drodzy Klienci,Z uwagi na fakt, że COVID-19 (koronawirus) nadal wpływa na globalną społeczność, chcielibyśmy poinformować

o krokach, które podjęliśmy w celu zapewnienia ciągłości biznesowej wszystkim naszym Klientom.W oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i lokalnych urzędników ds. Zdrowia rozszerzyliśmy nasz już

solidny plan ciągłości działania Valeo Service Eastern Europe o konkretne kroki związane z ryzykiem COVID-19.

Tak długo, jak sytuacja się rozwija, poprosiliśmy pracowników biurowych, aby ze względów bezpieczeństwa

pracowali z domu. Mamy do tego niezbędne narzędzia oraz przetestowaliśmy ten scenariusz w ramach naszego

planu ciągłości działania. Jesteśmy przygotowani do utrzymania wysokiej jakości sprzedaży i obsługi klienta, bez

wpływu na dotychczasowy sposób przyjmowania i realizacji Państwa zamówień oraz sposobów utrzymywania

kontaktu.W przypadku operacji magazynowych i dystrybucji, podjęliśmy niezbędne rekomendowane środki ostrożności,

które mają na celu ograniczenie ekspozycji naszych pracowników oraz partnerów na ryzyko COVID-19.

Jednocześnie pragniemy potwierdzić pełną gotowość i zdolności do realizacji dostaw. Takie zapewnienie, na

podstawie ostatnich informacji o podjętych środkach ostrożności i ograniczeniach w transporcie, dostaliśmy

również od naszych przewoźników. Jednakże nałożone dodatkowe środki ostrożności w ramach przepływu

towarów między Państwami, mogą wpływać na wydłużenie standardowego czasu realizacji przewozu. W tym

względzie liczymy na Państwa zrozumienie ciężkiego do przewidzenia wpływu siły wyższej na skuteczność i

efektywność operacji transportowych.Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że Państwo ze swojej strony podjęli również środki ostrożności, aby

zabezpieczyć ryzyko ekspozycji swoich pracowników na kontakt z osobami z zewnątrz. Zapewniamy, że

poinformowaliśmy wszystkich przewoźników o obowiązku dostosowania się do wymaganych przez Państwa

środków ostrożności. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na różnorodność podejmowanych działań oraz

dostępność środków, nie zawsze kierowcy posiadają wymagane wyposażenie. Prosimy o zrozumienie oraz

umożliwienie kierowcy skorzystania z wymaganych przez Państwa środków na miejscu, aby umożliwić bezpieczne

i skuteczne przekazanie towaru.To niepewny czas dla wszystkich, a sytuacja zmienia się dynamicznie. Z tego względu będziemy na bieżąco

Państwa informować, gdyby w powyższych deklaracjach miała zajść jakakolwiek zmiana. Będziemy wdzięczni

równocześnie za niezwłoczną informację do naszego działu Obsługi Klienta o planowanych ograniczeniach

Państwa działalności w zawiązku z ogólna sytuacją.

Nasze myśli są skierowane do osób dotkniętych problemem COVID-19. Oddajemy hołd poświęceniu, wiedzy i

ciężkiej pracy pracowników służby zdrowia oraz życzymy wszystkim, aby ten ciężki czas jak najszybciej dobiegł

końca.Z poważaniem,

Zespół Valeo Service Eastern Europe