ЛЕТ
Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

Elektroniczny moduł sterujący

Elektroniczny moduł sterujący

Moc wentylowania jest regulowana za pomocą urządzenia sterującego prędkością dmuchawy.

Wykorzystuje się dwa rodzaje modułów sterujących:

  • Pasywne urządzenia rezystancyjne, które dostosowuje się stopniowo i które zawierają dwa lub trzy rezystory odpowiadające trzem lub czterem prędkościom. Rezystory składają się ze zwojów drutu lub umieszczono je na ceramicznej podstawie
  • Rodzaj urządzenia sterującego zależy od budowy systemu
Doceniamy twoje zainteresowanie
proszę potwierdź swój adres E-mail