Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

Termowyłączniki

Termowyłączniki

Wyłącznik termiczny to bimetalowa tarcza zawierająca dwa różne rodzaje metali rozszerzających się pod wpływem ciepła. Jeśli określona temperatura zostanie osiągnięta, uruchomiony zostaje wentylator, który chroni silnik przed przegrzaniem.

Wybierz asortyment wyłączników termicznych Valeo, gdyż:

  • Valeo zapewnia doskonałe pokrycie europejskiego parku samochodowego, dzięki swoim 110 referencjom
  • oferuje produkty o jakości właściwej produktom oryginalnym, przy zachowaniu oryginalnej koncepcji produktów
  • Valeo posiada wiedzę i doświadczenie marketingowe oraz techniczne informacje o produkcie.

 

Porada Valeo:

Wyłącznik termiczny należy wymienić po każdej wymianie chłodnicy.