Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

Osuszacz

Osuszacz

Filtr osuszacz jest komponentem chroniącym wszystkie pozostałe komponenty układu A/C. Mieści się on pomiędzy wylotem skraplacza a wlotem zaworu sprężającego, na wysokociśnieniowej stronie układu.

 

Filtr osuszacz pełni rozmaite role:

  • Nie dopuszcza do zawilgocenia oraz zanieczyszczenia systemu (w czasie okresu użytkowania filtra osuszacza)
  • Doprowadza do oraz zabezpiecza skraplanie cieczy
  • Kompensuje różnice w objętości cieczy
  • Zapewnia powrót oleju do sprężarki

Regularne wymienianie filtra zapobiega poważnym awariom oraz kosztownym wymianom innych komponentów układu klimatyzacji. Przy każdorazowym otwarciu układu należy wymienić filtr osuszacz.

Na przykład, jeśli skraplacz jest uszkodzony wskutek wypadku, należy wtedy wymienić filtr osuszacz, w przeciwnym razie eksykator nie będzie w stanie zatrzymywać wilgoci w układzie i ulegnie zatkaniu. Z uwagi na swój higroskopijny charakter, filtr osuszacz pełni ważną rolę. Należy zatem podczas jego wymiany przestrzegać podstawowych zasad, gdyż w przeciwnym razie nowy filtr osuszacz może ulec uszkodzeniu. Filtry osuszacze są obowiązkowo wyposażane w zaślepki, które należy zdemontować w ostatnim możliwym momencie, na przykład tuż przed zabudowaniem filtra.

 

Porada Valeo:

Filtr osuszacz należy wymieniać mniej więcej co trzy lata. Jeśli filtr nie zostanie wymieniony, funkcjonowanie układu zostanie zaburzone oraz pojawi się ryzyko awarii (zablokowany zawór rozprężający, zanieczyszczenia wewnątrz układu, itp.). W każdym przypadku filtr osuszacz powinien być montowany w układzie jako ostatni element, tuż przed rozpoczęciem procedury wytwarzania próżni.