ЛЕТ
Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

Elektroniczny moduł sterujący

Elektroniczny moduł sterujący

Moc wentylowania jest regulowana za pomocą urządzenia sterującego prędkością dmuchawy. Wykorzystuje się dwa rodzaje urządzeń regulacyjnych:

  • Pasywne urządzenia rezystancyjne, które dostosowuje się stopniowo i które zawierają dwa lub trzy rezystory odpowiadające trzem lub czterem prędkościom. Rezystory składają się ze zwojów drutu lub umieszczono je na ceramicznej podstawie.
  • Tranzystory mocy na potrzeby nieustającej regulacji. Rodzaj urządzenia sterującego zależy od budowy systemu.