ЛЕТ
Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

Układ oświetleniowy i sygnalizacyjny

Układ oświetleniowy i sygnalizacyjny

Urządzenie Régloscope™ wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby wspomóc zadania mechaników oraz sprawić, że kontrola i korekta świateł odbywa się w najłatwiejszy i najkrótszy z możliwych sposób. Urządzenie Régloscope™ – montowane albo na kole albo na szynach – zostanie dopasowane do planu pojazdu za pomocą lasera pozycjonującego, dzięki czemu oba obiekty będą równoległe względem siebie. Fotodiody badają intensywność światła oraz pomagają ustawić światła mijania, za pomocą wskazówek pozycyjnych wyświetlanych na ekranie LCD. Rozstawienie urządzenia Régloscope™ jest łatwe i szybkie, gdyż system balastowy ułatwia przemieszczanie urządzenia w górę i w dół, bez wysiłku oraz bez jakiegokolwiek ryzyka. Panel wewnętrzny wyposażono w rozliczne fotodiody, wrażliwe na intensywność światła. Ta opatentowana technologia pozwala zmierzyć nachylenie wiązki światła, ruch poprzeczny (azymut) oraz intensywność światła z dokładnością do 0,2%, zgodnie z rozporządzeniami. Pracownik nie musi się już nachylać nad urządzeniem, aby w przybliżeniu kontrolować granicę światła-cienia, ale może on po prostu wyregulować reflektory za pomocą wskazówek wyświetlanych na ekranie.

Ponadto, fotodiody wykrywają niepożądane świetliste punkty powyżej horyzontalnej granicy światła-cienia, wytworzone przez wadliwy reflektor lub żarówkę. Dwa tryby pracy zapewniają kompleksową obsługę. Tryb regulacji pomaga skorygować nachylenie wiązki światła, przy jednoczesnym wyświetleniu różnorodnych pomiarów dotyczących wiązki, w czasie rzeczywistym na ekranie LCD (nachylenie wiązki, natężenie światła, kąty, długość strumienia, barwa). Mechanicy mogą zatem bezpośrednio wyregulować ustawienie reflektorów, podczas dokonywania pomiarów.

Dzięki różnorodnym opcjom moduł kontrolny umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnostyki wiązki światła, jej nachylenia, intensywności, a także ryzyka oślepienia. Umożliwia on także wydrukowanie kwitu diagnostycznego przy pomocy mini-drukarki zintegrowanej z obudową urządzenia. Jest on przekazywany właścicielowi pojazdu wspomniany kwit diagnostyczny i stanowi potwierdzenie, że kontrola została przeprowadzona w sposób prawidłowy. Wskazuje on także, czy dany pojazd przejdzie pomyślnie przegląd kontrolny.

Ustawienia urządzenia Régloscope™ pozwalają na zindywidualizowanie nagłówka kwitu, poprzez zamieszczenie adresu warsztatu oraz rodzaju. Urządzenie Régloscope™ to doskonałe narzędzie dla warsztatów i stacji kontroli pojazdów: łatwe w rozmieszczeniu, proste i sprawne w obsłudze, zapewniające kompleksową i precyzyjną diagnostykę reflektorów.