ЛЕТ
Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

Osuszacz

Osuszacz

Wkład filtra osuszacza to komponent chroniący wszystkie elementy układu A/C. Mieści się on na tej samej stronie co wylot skraplacza, na wysokociśnieniowej stronie układu.

 

Wkład filtra osuszacza pełni różne funkcje:

1. Nie dopuszcza do zawilgocenia oraz zanieczyszczenia systemu (w czasie okresu użytkowania filtra kartridżowego)

2. Doprowadza do oraz zabezpiecza skraplanie cieczy

3. Kompensuje różnice w objętości cieczy

4. Zapewnia powrót oleju do sprężarki

 

Valeo zaleca wymianę filtra co 3 lata. Regularna wymiana filtrów zapobiega poważnym usterkom oraz kosztownej wymianie innych komponentów układu klimatyzacji.

Wkład filtra osuszacza należy wymienić przy każdorazowym otwarciu układu.

Przykładowo, jeśli skraplacz jest uszkodzony wskutek wypadku, należy wtedy wymienić wkład filtra osuszacza, w przeciwnym razie eksykator nie będzie w stanie zatrzymywać wilgoci w układzie i ulegnie zatkaniu. Z uwagi na pełnioną funkcję, Wkład filtra osuszacza jest filtrem higroskopijnym. Należy zatem podczas jego wymiany przestrzegać podstawowych zasad, gdyż w przeciwnym razie nowy wkład filtra osuszacza może ulec uszkodzeniu.

Wkłady filtra osuszacza są obowiązkowo wyposażane w zaślepki, które należy zdemontować w ostatnim możliwym momencie, na przykład tuż przed zabudowaniem filtra.

Jeśli Wkład filtra osuszacza nie zostanie wymieniony, funkcjonowanie układu ulegnie pogorszeniu, co może skutkować wystąpieniem awarii (zapchanym zaworem rozprężnym, przedostaniem się zanieczyszczeń do układu, itp.).

Wkład filtra osuszacza należy zawsze instalować na końcu, tuż przed rozpoczęciem procedury wytwarzania próżni.